Ondernemingsrecht wordt steeds moderner

De Nederlandse overheid maakt er steeds meer een taak van om het ondernemingsrecht in het land te moderniseren. (lees hier wat ondernemingsrecht ook al weer precies is) Hier is het al enige tijd mee bezig, maar er worden nog altijd stappen gezet. Ook de komende tijd zal dit nog zo blijven. Vooral op het gebied van de rechtsvormen is nog veel winst te behalen, zo schat de overheid in. In de komende periode zal dan ook nog veel gaan veranderen aan deze kant van het ondernemerschap. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die aan verschillende ontwikkelingen onderworpen zullen worden in de komende jaren.

Een beter ondernemersklimaat

De belangrijkste reden waarom het ondernemingsrecht steeds verder gemoderniseerd wordt is de staat van het ondernemersklimaat in Nederland. Dit moet zo goed mogelijk zijn om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om te ondernemen. Als de juridische kant van het ondernemen goed en modern is ingericht, dan draagt dit zeer sterk bij aan een goed klimaat voor ondernemerschap. Dit is bijvoorbeeld nodig om concurrerend te kunnen blijven met andere landen. De aandacht die aan het ondernemingsrecht wordt geschonken is dus van permanente aard. Er komen immers voortdurend redenen voorbij om toch nog een nieuwe verandering door te voeren.

 

Rechten van de naamloze vennootschap

Een onderdeel waar momenteel veel focus op ligt is het aanpassen van het NV-recht. Het moet voor naamloze vennootschappen gemakkelijker worden om een aantal zaken te regelen. Zo moeten sommige beslissingen buiten de vergadering om genomen kunnen worden. Een andere optie kan een kortere oproeptermijn zijn voor de aandeelhouders als het om vergaderingen gaat. Er zijn daarnaast nog allerlei andere zaken die bekeken moeten worden. Zoals aandeelhouders zonder stem. De naamloze vennootschap is in de veranderde wereld in een geheel nieuwe positie terechtgekomen waarbij de situatie per dag snel kan veranderen. Dit bleek de laatste tijd al een aantal malen.

 

Andere vennootschappen

Ook in de andere vennootschappen is voldoende aanleiding om het een en ander te veranderen aan het ondernemingsrecht. Vooral de zogenaamde personenvennootschappen hebben te maken met sterk verouderde regelgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld de vennootschap onder firma en de maatschap. Het is belangrijk dat ook deze vormen meer worden aangepast aan de eenentwintigste eeuw, zo stelt de overheid. Vooral omdat de behoefte van de ondernemers is veranderd is het belangrijk dat hier snel iets aan gebeurt. Met name omdat die behoefte meer en meer internationaal gericht is. Dit betekent dus dat juist hier veel concurrentie geleverd moet worden.

 

Samengaan en andere veranderingen

Een andere behoefte die steeds vaker voorkomt is de behoefte tot fusie of een andere omzetting. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet wanneer het besloten vennootschappen, of bv’s, betreft. Dit moet in de toekomst anders kunnen. Het fuseren van bv’s moet veel sneller kunnen en minder ingewikkeld zijn om te realiseren. Ook andere vormen van herstructurering die soms nodig zijn om een bedrijf beter in de veranderde maatschappij te kunnen laten functioneren moeten gemakkelijker mogelijk worden. Al dit soort zaken waren voorheen minder van belang omdat de veranderingen niet zo groot zijn als ze momenteel zijn.

 

Strenger optreden

Hoewel zij die het bedrijf voeren moeten worden geholpen door veel dingen gemakkelijker te maken, moet er aan de andere kant ook gedacht worden aan betere bescherming tegen andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld veel te doen om de manier waarop grote aandeelhouders hun geld kunnen verdienen aan de naamloze vennootschappen en welke schade dit kan toebrengen. Daarnaast zijn er veel illegale activiteiten moeilijk te achterhalen. Al dit soort zaken wil de overheid ook gaan aanpakken bij de modernisering van het ondernemingsrecht. Daardoor worden ondernemers beter beschermd in de toekomst. Dit maakt hen beter weerbaar tegen de concurrentie uit het buitenland.

 

Voortgaand proces

De modernisering van het ondernemingsrecht lijkt nooit klaar te zijn. Daarom kan ook gesproken worden van een voortgaand proces. Alle facetten van het ondernemingsrecht moeten voortdurend onder de loep genomen worden om de werking te monitoren. Dit geldt zelfs voor onderdelen van het recht die recentelijk zijn aangepast. Het is immers goed mogelijk dat deze al snel weer achteropraken bij de volgende verandering in de internationale economie die zich voltrekt. Het is daarom ook belangrijk dat de Nederlandse overheid zich hier voortdurend mee bezig blijft houden. Op die manier kan ook in de toekomst de concurrentie met de wereld aangegaan worden.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.